Hoe vind je Jezus?

Individuele cursus met een e-coach
58 deelnemers
De cursus is gratis!
Duurt 5 weken
Met een persoonlijke e-coach
De e-coach is katholiek
Deelnemers zijn enthousiast

Het coronavirus grijpt om ons heen en alles lijkt ineens stil te vallen.

Je bent misschien deze dagen aan huis gebonden,  of ziek thuis of maakt je zorgen om een zieke dierbare. 

Waar kunnen we ons op richten en onze tijd aan geven?

Deze online cursus van 5 weken gaat over Iemand die al 2000 jaar boeit. Hier kan je ontdekken wie Jezus is en wat hij voor ons vandaag betekent.

Je kunt alle vragen stellen die je hebt over geloven, bidden, lijden, sterven, liefde, God, kerk ...

 Enkele deelnemers aan het woord:
  - "Mooi opgebouwd, veel elementen die jongeren ook aantrekkelijk vinden."

  - "Ik vond het een goede cursus, waarbij voor mij het contact met de e-coach
       vooral belangrijk was omdat die concreet op mijn vragen kon inspelen."

Ben je katholiek en wil je je geloof verdiepen? We werken aan een passend aanbod, zoals: HoevindjedeKerk?
Of klik hier voor lokale cursussen. Dvd's en boeken zijn te bestellen via rkwebshop.nl 

Laat  vrienden/buren/familie weten dat ze online het katholieke geloof kunnen verkennen via HoevindjeJezus?